Dokümanlar

  

PROSEDÜRLER - TALİMATLAR - FORMLAR

 YÖNETMELİK

 Makina Emniyeti Yönetmeliği 2006/42/AT

Tıklayınız

 YÖNETMELİK

 Asansör Yönetmeliği 2014/33/AB

Tıklayınız

 YÖNETMELİK

 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

Tıklayınız

 YÖNETMELİK

 CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik

Tıklayınız

 YÖNETMELİK

 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Tıklayınız

 YÖNETMELİK

 Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Tıklayınız

 YÖNETMELİK

 Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 93/42/EEC

Tıklayınız

 YÖNETMELİK

 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

Tıklayınız

 PROSEDÜR

 Şikayet ve İtiraz Değerlendirme Prosedürü R12

İndir

 PROSEDÜR

 Doğrulama El Kitabı R10

İndir

 TALİMAT

 Sistem Belgelendirme Logo Kullanım Talimatı R8

İndir

 TALİMAT

 Ürün Belgelendirme Logo Belge ve Marka Kullanım Talimatı R7

İndir

 TALİMAT

 Sistem Belgelendirme Ücretlendirme Talimatı R12

İndir

 TALİMAT

 Uygunluk Değerlendirme Ücretlendirme Talimatı R6

İndir

 TALİMAT

 MDD Ücretlendirme Talimatı

İndir

 TALİMAT

 Sera Gazı Doğrulama Faaliyetleri Ücretlendirme Talimatı R3

İndir

 FORM

 Şikayet ve İtiraz Değerlendirme Formu R2

İndir

 FORM

 Sistem Belgelendirme Başvuru Şartları R8

İndir

 FORM

 Doğrulama Başvurusu Ön Bilgi Formu

İndir

 FORM

 Ürün Belgelendirme Başvuru Şartları Bilgi Formu R3

İndir

 FORM

 Makina Muayene Ön Şartları Bilgilendirme Formu R1

İndir

 FORM

 Eğitim Başvuru Formu R1

İndir

 FORM

 Müşteri Memnuniyet Anketi R0

İndir

 BEYAN

 Sera Gazı Yönetim Beyanı

İndir