Dokümanlar

 

 

PROSEDÜRLER - TALİMATLAR - FORMLAR

PROSEDÜR

Şikayet ve İtiraz Değerlendirme Prosedürü R12 İndir

FORM

Muayene Başvuru Formu R6 İndir

FORM

Müşteri Memnuniyet Anketi R0 İndir

FORM

Şikayet ve İtiraz Değerlendirme Formu R2 İndir

FORM

Eğitim Başvuru Formu R1 İndir

FORM

Sistem Belgelendirme Başvuru Şartları R8 İndir

TALİMAT

Sistem Belgelendirme Logo Kullanım Talimatı R8 İndir

YÖNETMELİK

Makine Emniyet Yönetmeliği 2006/42/AT Tıklayınız

YÖNETMELİK

Asansör Yönetmeliği 2014/33/AB Tıklayınız

YÖNETMELİK

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Tıklayınız

YÖNETMELİK

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik Tıklayınız

YÖNETMELİK

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Tıklayınız

YÖNETMELİK

Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği Tıklayınız

YÖNETMELİK

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 93/42/EEC Tıklayınız

YÖNETMELİK

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Tıklayınız

FORM

Ürün Belgelendirme Başvuru Şartları Bilgi Formu R3 İndir

FORM

Asansör Muayene Ön Şartları Bilgilendirme Formu R4 İndir

FORM

Makina Muayene Ön Şartları Bilgilendirme Formu R1 İndir

TALİMAT

Ürün Belgelendirme Logo Belge ve Marka Kullanım Talimatı R7 İndir

TALİMAT

Sistem Belgelendirme Ücretlendirme Talimatı R11 İndir

TALİMAT

Uygunluk Değerlendirme Ücretlendirme Talimatı R4 İndir

Başvuru Formu

Ürün Belgelendirme Başvuru Formu R8 İndir

 

PROSEDÜR Doğrulama El Kitabı R6 İndir
TALİMAT Sera Gazı Doğrulama Faaliyetleri Ücretlendirme Talimatı R2 İndir
PROSEDÜR FSSC Belgelendirme Prosedürü R13 İndir
BEYAN Sera Gazı Yönetim Beyanı İndir