Hazır Beton Belgelendirme

HAZIR BETON

G BELGELENDİRME

ÜRÜN UYGUNLUK BELGELENDİRME

UDEM ULUSLARARASI BELGELENDİRME; TÜRKAK ve BAKANLIK onaylarını alarak Hazır Beton G/Ürün Uygunluk Belgelendirme hizmetine başlamıştır.

TS EN 206:2013+A1:2017,  TS 13515:2019 standardlarında belirtilen tüm Hazır Beton tiplerini üreten Hazır Beton tesisleri başvuruda bulunabilirler.

Tüm işlemler UDEM Hazır Beton Belgelendirme Programı’nda açıklanmıştır.